km
Kč / l (kWh)
l (kWh) / 100 km
Není-li v technickém průkazu uvedena kombinovaná spotřeba dle normy, uveďte aritmetický průměr hodnot uvedených v technickém průkazu.