(při používání k soukromým účelům)
Uveďte počet vyživovaných nezaopatřených dětí, na které uplatňujete daňové zvýhodnění.
Bezemisním vozidlem je silniční motorové vozidlo, které používá jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík, nebo jehož provoz nemá žádné emise CO2. Nízkoemisním vozidlem je silniční motorové vozidlo podle zákona 360/2022 Sb. (emisní limit CO2 do 50 g/km) a není bezemisním vozidlem.
Pokud patříte do uvedené kategorie (státní pojištěnec z pohledu zdravotního pojištění), není pro vás stanovena výše pro odvod zdravotního pojištění minimálně z minimální mzdy.
Výše zaplacených úroků z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru na financování vlastní bytové potřeby. U úvěrů uzavřených od roku 2021 lze odčíst maximálně 150 tis. Kč, u dříve uzavřených úvěrů (včetně refinancování) lze odečíst až 300 tis. Kč ze základu daně.
Dary lze odečíst od základu daně ve výši min. 1 000 Kč nebo 2 % základu daně, max. 15 % základu daně. Jako bezúplatné plnění se hodnota jednoho odběru krve oceňuje částkou 3 000 Kč, hodnota odběru orgánu od žijícího dárce nebo jednoho odběru krvetvorných buněk částkou 20 000 Kč.
Dary lze odečíst od základu daně ve výši min. 1 000 Kč nebo 2 % základu daně, max. 15 % základu daně.
Odečítat od základu daně lze příspěvky až nad částku, ze které již není poskytovám státní příspěvek. Celkové příspěvky na daňově podporované produkty spoření na stáří (penzijní a životní pojištění, DIP) a daňově podporované pojištění dlouhodobé péče mohou ročně být v úhrnu max 48 tis. Kč.
Od základu daně lze odečíst až 48 tis. Kč na životní pojištění. Celkové příspěvky na daňově podporované produkty spoření na stáří (penzijní a životní pojištění, DIP) a daňově podporované pojištění dlouhodobé péče mohou ročně být v úhrnu max 48 tis. Kč.