Průměr hrubých měsíčních příjmů za posledních 12 měsíců před pracovní neschopností.
Uveďte počet kalendářních dnů od 1. dne pracovní neschopnosti (karantény).