Rok Váš roční příjem (v Kč) Vyloučené doby (ve dnech)