Náhrada mzdy se poskytuje v době prvních 14 dnů nemoci, ale pouze za pracovní dny a placené svátky při dočasné pracovní neschopnosti a náleží od prvního pracovního dne.